IASON-NIKOLAOS ANTIPARIOTIS ARCHITECT DESA
Makri 5 11742 ATHENS tel. +30109228606

Recreation of the square in Ag. Marina

DSC00208.JPG DSC00216.JPG
DSC00221.JPG
DSC00223.JPG
ag_marina_prooptiko1-web.jpg
ag_marina_tomes1.jpg
ag_marina_render.jpg
ag_marina-web.jpg

Back to Project's' index Previous Next

Start Page Profile Projects Sketches Contact